Thymesia ameliyathane entegrasyon sistemi, ameliyathanede gelişen ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmenizi sağlayacak.

• Hastane işletmeciliğindeki harcama kalemlerin yaklaşık % 70’ini, ameliyathane ve ameliyat malzemeleri oluşturmaktadır. Öncelikle bu devasa giderin kontrol altına alınabilmesi ve ameliyathane hizmet kalitesinin arttırılarak Cerrah,ameliyathane çalışanları ve hasta memnuniyetinin arttırılması sağlanacaktır.

• Thymesia ameliyathane entegrasyon sistemi, cerrahi arşivlerin oluşturulması ve cerrahların eğitimlerinde farklı alternatiflerinde kullanılmasını sağlanacaktır. Cerrahi arşivler ve canlı cerrahi toplantıları cerrahların eğitimlerinde çok önemli rol oynayacaktır

• Thymesia ameliyathane entegrasyon sistemi, tıp fakültesi öğrencilerinin ve cerrahi branş asistanlarının eğitimlerinde de çok önemli yenilikler getirecektir.

Hastane işletmeciliğindeki harcama kalemlerin önemli bir miktarını ameliyat malzemeleri oluşturmaktadır.
· THYMESIA OR sistem, ameliyatta kullanılan her türlü tıbbi malzemeyi hastanın ameliyat dosyasına işlemenizi sağlar.Sistem ameliyat sonunda kullanılan malzemeleri hastane deposuna ve hastane muhasebesine bildirir.
· Hastanın ameliyatında görev alan cerrahi ekip, Anestezi ekibi, Cerrahi hemşire ekibi ve amelyathane teknisyenleri kayıt altına alınır.
· Thymesia ameliyathane entegrasyon sistemi ile ameliyathanede anlık gelişebilecek ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmesi sağlayacaktır.

gorsel1

Öncelikle hastanın koluna takılacak hasta tanıma borkodu ile ilgili hastanın ameliyathaneye girişi sağlanacak. Sistem otomatik olarak hastane Bilgi Yötetim Sistemine bağlanacak (HBYS). HBYS’den hastanın kimlik bilgileri alınarak ameliyahene entegrasyon sistemine tanıtılacak. Ameliyat işleminin başlangıcından sonuna kadar hastaya kullanılan bütün cerrahi ve tıbbi malzemeler hastanın dosyasına işlenmesi sağlanacak. Bu bilgiler aynı anda ameliyathane deposuna, hastane deposuna ve hastane muhasebesine gönderilerek birimler arası koordinasyon en üst düzeye çıkarılacaktır.

thymesia-03

· Cerrahın bütün ameliyatlarını kayıt edilebilme imkanı
· Ameliyat görüntülerinden Power Point sunusu hazırlanabilme imkanı
· Kendi ameliyat arşivini yapma imkanı
· Cerrahın kendi geliştirdiği patentli cerrahi tekniklerin yayınlanması
· Öğrenci ve asistan eğitimlerinde büyük kolaylık
· Ülke genelinde cerrahi arşiv oluşturulabilinecek. Bu sayede cerrahi branşların bilgi alış verişi kolaylaşacak.

thymesia-06

Sisteme entegre edilen HD görüntü aktarma modülü ile, görüntüler gerçek zamanlı olarak toplantı salonuna, kongre merkezine veya istenilen başka bir tıp merkezine aktarılabilir. Katılımcılarla cerrah arasında karşılıklı konuşmalar yapılabilir. Ameliyatın gidişatı ve ameliyatta uygulanan teknikler online olarak katılımcılara aktarılabilir.

thymesia-07

Ameliyat sırasında elde edilen görüntüler arşivlenerek;
· Cerrahi branş asistan eğitimlerinde kullanılabilir.
· Tıp fakültesi öğrencilerinin cerrahi derslerine kaynak olacaktır.

thymesia-06